Measure variables aanmaken

Measure variables zijn nodig om berekeningen uit te kunnen voeren met de antwoorden van de deelnemers. Zonder de measure variable / dependency kan er geen uitslag worden getoond op het medewerkersportaal.

Let hierbij op dat je de measure variables een naam geeft waaraan ze duidelijk zijn te herkennen. Voorbeeld: “DIX_vermoeidheid1” voor de eerste vraag van vermoeidheid uit de DIX. Zo zijn de measure variables later makkelijk terug te vinden, en te koppelen aan de vragen.

Stappenplan

 1. Ga in het linker menu naar Research en dan vervolgens naar measure variables.  Je ziet nu een + add new dependency knop. Als je hierop klikt zie je typen dependencies:
  • Period: Een period dependency gebruik je als je een free text veld hebt gebruikt bij de vraag.
  • Radio buttons: Een radio buttons dependency wordt gebruikt voor elke vraag waarbij er één keuze wordt geselecteerd uit meerdere mogelijkheden (radio buttons, radio buttons (inline), dropdown, en scale vragen).
  • Checkbox: Een checkbox dependency wordt gebruikt voor een multiple options, multiple answers
  • Age: Dit is een speciale dependency die ingesteld is op het rekenen met leeftijd.
  • Gender: Dit is een speciale dependency die ingesteld is op het rekenen met geslacht.
  • UBOS: Deze dependency is voor nu niet belangrijk.
  • SUM: een sum dependency berekent de som van twee of meerdere andere dependencies. Zorg hiervoor dat je eerst de dependencies hebt aangemaakt waarvan je de som wilt berekenen. Een dependency die afhankelijk is van andere dependencies noemen we ook wel een superdependency.
  • Average: een average dependency berekent het gemiddelde van twee of meerdere andere dependencies. Zorg dat je eerst de dependencies hebt aangemaakt waarvan je het gemiddelde wilt berekenen. Een dependency die afhankelijk is van andere dependencies noemen we ook wel een superdependency.
  • Custom: een custom dependency kan gebruikt worden als je andere rekenregels of verbanden tussen dependencies wilt berekenen. Dit zou bijvoorbeeld nuttig zijn voor het berekenen van BMI, maar ook voor andere berekeningen met dependencies, die niet berekend kunnen worden door “sum” of “average”.
 2. Wanneer je een soort dependency hebt gekozen, en je wilt de dependency koppelen aan een question die je al hebt gemaakt, klik je op de blauwe knop ‘use question options’. Selecteer nu de vraag waarvoor je een dependency wilt aanmaken.De volgende onderdelen kunnen worden aangevuld of aangepast:
  • Titel: Titel van de measure variable, (geef deze een herkenbare naam).
  • Label: Dit wordt getoond in het analytics dashboard.
  • Value: De waarde van de antwoord-optie. Let op: dit moet exact matchen met de value van de vraag in de vragenlijst.
  • Label: Het label van de antwoord-optie. (Let op: moet exact matchen met het label van de vraag in de vragenlijst.)
  • Show label as value: nu wordt het label van de vraag getoond als antwoord-optie in plaats van de value.
  • Add: klik op deze knop om méér antwoord-opties toe te voegen.
 3. Maak op deze manier de measure variables aan voor alle vragen in je vragenlijst.
Updated on June 21, 2019

Was this article helpful?

Related Articles