1. JOHAN Updates

JOHAN Updates

JOHAN is continue bezig met het verbeteren van de applicatie, of het nou gaat om het toevoegen van nieuwe functionaliteiten of het verwerken van bugs en problemen. Op deze pagina kun je zien welke updates er zijn uitgebracht.

Wil je per e-mail op de hoogte worden gehouden zodra er een nieuwe updates is doorgevoerd? Meld je dan aan voor de release notes mailings.

December 2020

JOHAN 2.3.9

23 december 2020

In deze release hebben we de nieuwe headers voor het medewerker dashboard uitgebracht. De foto’s in de headers worden nu een stuk groter getoond, waardoor er veel meer nadruk wordt gelegd op het beeldmateriaal dat door onze partners is ingesteld. Dit zorgt er gelijk voor dat het portaal meer in stijl van de partner getoond wordt.

JOHAN 2.3.8

22 december 2020

Met deze release is het mogelijk gemaakt om jouw publieke profiel volgens de nieuwe designs in te richten. Het is mogelijk om onderscheid te maken tussen een B2B en een B2C profiel waarin je jouw aanbod voor die specifieke doelgroepen beschikbaar kunt maken. Vanuit Johan laden we al deze producten in ons algemene Johan profiel, zodat je beter vindbaar bent binnen het platform.

JOHAN 2.3.7

18 december 2020

Wat is er bijgekomen?

 • Het is voor de eigenaar van een workflow nu mogelijk om de ruwe data die je direct vanuit de workflow verzameld hebt te exporteren in de vorm van een JSON-bestand, zodat je deze ruwe data kunt analyseren.

Wat is er veranderd?

 • Er is een update uitgevoerd van de Kosten-Baten Tool Duurzame Inzetbaarheid (KoBa-DI).

Bug fixes

 • Probleem verholpen waarbij in bepaalde situaties een witte pagina werd getoond als je de uitleg op jouw scores wilde bekijken.
 • Probleem verholpen waarbij je naast ‘Pass dependencies’ ook andere type triggers kon instellen bij stappen van type ‘Collect data’.

JOHAN 2.3.6 – Workflow verbeteringen

1 december 2020

Een grote release waarbij we een flinke verbetering hebben doorgevoerd in onze workflow functionaliteit. Door deze verbeteringen is de algehele flow verbeterd, is het duidelijker voor de medewerker waar hij moet klikken om verder te gaan, behoud je als medewerker altijd de context van de workflow en is het eenvoudiger gemaakt voor professionals om resultaten voor een deelnemer in te voeren in het kader van de workflow.

Daarnaast is het mogelijk gemaakt om direct in jouw workflow vragen te stellen, i.p.v. dat dit via een losse vragenlijst gaat. Door jouw vragen direct in de workflow te stellen creëer je meer flexibiliteit bij het inrichten en kun je gebruik maken van bepaalde vraag- en antwoordopties die je niet hebt in de oude vragenlijst functionaliteit, zoals het toevoegen van afbeeldingen bij antwoorden.

Meer informatie over deze release vind je hier.

November 2020

JOHAN 2.3.5

26 november 2020

Wat is er veranderd?

 • De kleuren in de e-mail sjablonen die vanuit Johan verstuurd worden zijn aangepast, zodat zij volledig overeenkomen met de geldende normen voor contrast ratio’s in webapplicaties. Hierdoor zijn de e-mailtemplates een stuk beter leesbaar geworden.

Bug fixes

 • Probleem verholpen waarbij de ‘hoofdtag’ niet getoond werd bij het accepteren van de tags als medewerker.
 • Probleem verholpen waarbij bepaalde workflows niet gekloond konden worden.
 • Probleem verholpen waarbij stappen van workflows in bepaalde specifieke situaties niet goed werden afgerond.

JOHAN 2.3.4

9 november 2020

Bug fixes

 • Probleem verholpen waarbij het bericht dat in workflows getoond wordt bij het accepteren van de professionals niet goed werd getoond aan de deelnemers.
 • Probleem verholpen waarbij in een specifieke situatie niet alle tags werden getoond in het analytics dashboard om op te kunnen filteren.
 • Probleem verholpen waarbij resultaten niet automatisch werden berekend nadat vragenlijst resultaten zijn geïmporteerd.
 • Probleem verholpen waarbij de pagina ‘Aanbod’ niet goed werd uitgelijnd in Safari.

Oktober 2020

JOHAN 2.3.3 – Data export: workflow informatie

26 oktober 2020

Wat is er bijgekomen?

In release 2.2.5 hebben we de data export toegevoegd waarbij je een JSON-export kunt maken van de groepsresultaten van de organisatie. Een vergelijkbare export is nu toegevoegd voor de workflow informatie. Hiermee kun je zien hoeveel deelnemers de workflow of bepaalde stappen binnen de workflow hebben afgerond en hoe lang zij hierover hebben gedaan.

Handig om te evalueren hoe deelnemers de workflow doorlopen, waar zij eventueel afhaken en hoe lang iemand er gemiddeld genomen over doet om de volledige workflow te doorlopen. 

JOHAN 2.3.2

13 oktober 2020

Bug fixes

 • Probleem verholpen waarbij sommige gedeactiveerde accounts toch nog konden inloggen.
 • Probleem verholpen bij API-koppelingen waarbij je bij het klikken op de knop om naar de andere applicatie te gaan in eerste instantie een leeg tabblad te zien kreeg.
 • Probleem verholpen bij API-koppelingen waarbij het pop-up venster dat je te zien krijgt voor je naar de andere applicatie gaat op het scherm bleef staan nadat je door bent gegaan naar de andere applicatie.
 • Probleem verholpen in Internet Explorer waarbij deelnemers een witte pagina te zien kregen na het inloggen.

September 2020

JOHAN 2.3.1

16 september 2020

In deze release zijn een aantal bugs verholpen en kleine tekstwijzigingen doorgevoerd.

Wat is er veranderd?

 • Er zijn een aantal kleine tekstwijzigingen doorgevoerd in de backend en frontend.

Bug fixes

 • Probleem verholpen waarbij in sommige gevallen tijdens het invullen van de vragenlijst de vraag door de antwoorden heen liep.
 • Probleem verholpen waarbij de resultaten van een vragenlijst niet goed berekend werden indien deelnemers bij open vragen heel lange antwoorden hadden ingevoerd.
 • Probleem verholpen waarbij in sommige gevallen het klonen van een project ervoor zorgde dat menu-items dubbel in het analytics dashboard getoond werden.
 • Probleem verholpen waarbij in sommige gevallen menu-items niet juist verwijderd of toegevoegd konden worden.

Augustus 2020

JOHAN 2.3.0

14 augustus 2020

In deze release zijn diverse bugs verholpen en is de optie toegevoegd om als medewerker jouw eigen resultaten te exporteren.

Wat is er bijgekomen?

 • Medewerkers hebben nu de mogelijkheid om hun eigen resultaten te exporteren naar een Excel-bestand.

Bug fixes

 • Probleem verholpen waarbij je als professional geen metingen kon opvragen vanuit een bepaalde workflow als je vanuit een andere workflow als het resultaat op dezelfde meting hebt opgevraagd.
 • Probleem verholpen waarbij de layout in de vragenlijst er in sommige gevallen niet goed stond na scrollen.
 • Probleem verholpen waarbij sommige deelnemers geen bijlage konden toevoegen aan een bericht naar een professional.
 • Probleem verholpen waarbij de trigger ‘Delay interval’ niet getoond werd als optie bij het inrichten van jouw workflow stappen.
 • Probleem verholpen waarbij de korte beschrijving van een workflow stap niet werd getoond bij de stap op de tijdslijn.
 • Probleem verholpen bij nieuwsberichten waarbij de titel van het nieuwsbericht twee keer getoond werd i.p.v. de titel en de naam van het project.
 • Probleem verholpen waarbij een professional niet de juiste workflow versie kon selecteren in de situatie dat een deelnemer dezelfde workflow meerdere keren gestart is.
 • Probleem verholpen waarbij de vragenlijst export vanuit het beheer lege cellen teruggaf bij antwoorden met waarde = 0.
 • Probleem verholpen waarbij op mobiel nog Shop werd getoond i.p.v. Aanbod.
 • Probleem verholpen waarbij de scores van een persoon nog steeds werden getoond op de resultatenpagina als de optie ‘Display unit’ niet was aangevinkt.

Juli 2020

JOHAN 2.2.9

27 juli 2020

Deze release bevatte enkele kleine bug fixes en optimalisaties in het portaal.

Wat is er veranderd?

 • Aantal technische verbeteringen doorgevoerd in de workflow triggers.

Bug fixes

 • Probleem verholpen waarbij meting content niet kon worden aangepast indien er een foto ingesteld stond bij deze meting.
 • Probleem verholpen waarbij een container widget niet kon worden geopend binnen een workflow indien uitsluitend widgets van type meting aan de container waren toegevoegd.

JOHAN 2.2.8 – Workflow paden (IF-This-Then-That)

8 juli 2020

Wat is er bijgekomen?

Met deze release is het mogelijk gemaakt om workflow paden in te stellen. Hiermee kun je deelnemers afhankelijk van verschillende condities een ander pad van de workflow in sturen. Zo kun je deelnemers die een lage score hebben op een gezondheidsvragenlijst bijvoorbeeld een aantal extra vragen stellen over hun gezondheid, terwijl deelnemers die hoog scoren op gezondheid deze vragen overslaan.

Daarnaast is de Product trigger aangepast en is de nieuwe Measure result trigger toegevoegd. Voorheen ging de product trigger alleen af nadat een product was afgerond. Met de vernieuwde trigger is het mogelijk om de trigger aan verschillende statussen toe te wijzen. Zo kan een deelnemer bv. doorgestuurd worden nadat hij metingen heeft klaargezet voor een professional zonder dat de professional deze metingen direct dient in te voeren. Met de measure result trigger kun je een deelnemer doorsturen nadat een bepaald resultaat behaald is op een meting.

Meer over de workflow paden vind je op deze pagina.

Juni 2020

JOHAN 2.2.7

16 juni 2020

Bug fixes

 • Probleem verholpen waarbij deelnemers geen tags zagen om te selecteren bij het accepteren van de client als er nog geen tags aan hen waren toegewezen.
 • Probleem verholpen waarbij bepaalde bijlagen niet meer konden worden geopend.
 • Probleem verholpen waarbij bijlagen niet meer konden worden toegevoegd aan producten of artikelen.
 • Probleem verholpen waarbij in een aantal specifieke analytics dashboards bepaalde metingen niet teruggekoppeld werden als er werd gefilterd o.b.v. tags.
 • Probleem verholpen waarbij je geen dependencies van type Free text kon koppelen aan vragen van type Free text.

JOHAN 2.2.6 – SSO & API

15 juni 2020

Wat is er bijgekomen?

Het is mogelijk om koppelingen te leggen met JOHAN waarbij er data uitgewisseld wordt. Zo kun je bijvoorbeeld vragenlijsten invullen buiten JOHAN, terwijl de resultaten wel zichtbaar worden in het JOHAN-dashboard van de deelnemer.

Met deze release hebben we onze partners de mogelijkheid gegeven om zelf API-credentials aan te vragen binnen de eigen JOHAN partneromgeving om de koppeling tot stand te brengen.

Daarnaast hebben we nieuwe functionaliteiten toegevoegd, zodat er ook Single Sign-On (SSO) koppelingen gelegd kunnen worden, waarbij JOHAN als identity provider optreedt. Via deze route kunnen deelnemers zich met hun JOHAN-account registreren bij andere applicaties. Zolang ze ingelogd zijn in JOHAN kunnen ze ook ingelogd blijven in deze applicatie, zodat je als deelnemer eenvoudig tussen de applicaties kunt wisselen zonder dubbel in te loggen.

Meer informatie over de API-koppelingen en SSO vind je in onze technische documentatie.

JOHAN 2.2.5 – Data export

4 juni 2020

Wat is er bijgekomen? 

Binnen het JOHAN-platform wordt een heleboel data verzameld tijdens het uitvoeren van onderzoeken, projecten en programma’s. Deze groepsdata kun je nu exporteren vanuit het Analytics dashboard. Met dit export bestand kun je vervolgens bijvoorbeeld eigen dashboard of factsheets maken, zodat je eenvoudig eigen rapportages kunt maken buiten het standaard analytics dashboard van JOHAN.

De export wordt in JavaScript Object Notation (JSON) format aangeleverd. Dit bestand kan in BI-tools worden ingelezen, geïmporteerd worden in Excel en gekoppeld worden aan SPSS voor het uitvoeren van aanvullende data analyses.

Meer over deze nieuwe functionaliteit vind je in deze handleidingen.

JOHAN 2.2.4

1 juni 2020

Wat is er veranderd?

Binnen JOHAN worden op verschillende plekken afbeeldingen getoond. Voorheen kon dezelfde afbeelding in diverse verhoudingen getoond worden. Om het voor de beheerders makkelijker te maken om de juiste foto’s te selecteren hebben we de verhoudingen van de foto’s aangepast:

 • Brede foto’s (bv. de detail foto bij producten) worden nu altijd in 2:1 verhoudingen getoond.
 • Vierkante foto’s (bv. de menu-item foto) worden nu altijd in exact 1:1 verhoudingen getoond.
 • Indien een foto in zowel 2:1 formaat als 1:1 formaat wordt getoond, dan wordt voor de 1:1 foto het middelste gedeelte van de 2:1 foto gebruikt.
 • In het beheer wordt bij het uploaden van een afbeelding aangegeven in welke verhouding de afbeelding moet worden.

In dit artikel kun je hier meer over lezen.

Mei 2020

JOHAN 2.2.3

29 mei 2020

Wat is er veranderd?

 • Enkele standaardteksten in het portaal zijn gewijzigd a.d.h.v. feedback die wij van jullie hebben ontvangen. Zo is Shop bijvoorbeeld hernoemd naar Aanbod aangezien de term Shop in enkele gevallen niet van toepassing was.
 • Een aantal kolommen zijn weggehaald in de deelnemer overzichten op Client niveau die mogelijk gebruikt zouden kunnen worden door een client om te herleiden welke medewerkers zich wel/niet hebben aangemeld. Deze kolommen blijven wel beschikbaar voor de Partner.

Bug fixes

 • Probleem verholpen waarbij in de publieke profielen de titels van producten werden getoond i.p.v. de labels van deze producten.
 • Probleem verholpen in de breadcrumbs bij het toevoegen van een widget aan een workflow stap.
 • Probleem verholpen waarbij je slechts 144 karakters kon gebruiken in de lange beschrijving van een workflow. Deze limiet is nu weer 500 karakters.

JOHAN 2.2.2 – Resultaten invoeren als professional

28 mei 2020

In deze release hebben we een nieuwe route toegevoegd waarmee je vanuit het professional account resultaten kunt invoeren voor een deelnemer (bijvoorbeeld de fysieke metingen van een health check). Hiermee kun je nu vanuit één professional account zowel de vragenlijst resultaten van een persoon inzien en direct resultaten voor een persoon invoeren.

Om hier gebruik van te maken dien je als beheerder enkele zaken voor te bereiden. In dit artikel lees je welke zaken hierbij komen kijken. Vervolgens kunnen de professional, volgens de stappen die beschreven zijn in dit artikel, de resultaten voor een deelnemer invoeren.

JOHAN 2.2.1

18 mei 2020

Bug fixes

 • Probleem verholpen waarbij in sommige gevallen niet alle beschikbare tags getoond werden in het analytics dashboard.
 • Probleem verholpen waarbij op sommige plekken in het medewerker dashboard de lange beschrijving van een product, widget of artikel werd getoond terwijl daar de korte beschrijving getoond diende te worden.

JOHAN 2.2.0 – Betaalmodule

14 mei 2020

Betaald worden voor jouw diensten en producten gaat nu eenvoudig binnen JOHAN via de betaalmodule. Deelnemers kunnen direct binnen het JOHAN-account de betaling voor jouw diensten en producten opstarten en voltooien. De opbrengsten hiervan worden op een door jou gewenst moment uitbetaald.

Het enige wat je nodig hebt om gebruik te maken van de betaalmodule is een eigen JOHAN-partneromgeving en een account bij Stripe, een online payment serviceprovider die het betalingsverkeer binnen JOHAN afhandelt.

Bekijk hier de handleidingen om zelf met de betaalmodule aan de slag te gaan.

JOHAN 2.1.9

13 mei 2020

Bug fixes

 • Probleem verholpen waarbij het venster dat je binnen enkele minuten wordt uitgelogd te snel werd getoond in het analytics dashboard.
 • Probleem verholpen waarbij het instellen van een herinneringsmail in een workflow een foutmelding opleverde.

JOHAN 2.1.8

8 mei 2020

Bug fixes

 • Wijzigingen in producten van type Professional kunnen weer worden opgeslagen.
 • De pijlen bij de dropdownmenu’s voor taal en geslacht bij het aanmaken van het account werken nu naar behoren en openen het dropdownmenu zodra hierop wordt geklikt.

April 2020

JOHAN 2.1.7

17 april 2020

Bug fixes

 • Probleem verholpen waarbij de resultaten op de dependencies/vragen niet goed werden getoond in het professional dashboard.
 • Probleem verholpen waarbij de knop om als professional een vragenlijst in te vullen voor de medewerker niet getoond werd.
 • Probleem verholpen waarbij het venster dat je binnen enkele minuten wordt uitgelogd te snel getoond werd in het professional dashboard.
 • De weergave van producten op een pagina met meetresultaten is verbeterd.

JOHAN 2.1.6

14 april 2020

In deze release is er een technische update van het systeem doorgevoerd. Daarnaast zijn enkele problemen verholpen.

Bug fixes

 • Probleem verholpen waarbij de ‘bedankt’-pagina van een vragenlijst werd getoond, ook als je niet had aangevinkt dat je deze getoond wilde hebben.
 • Probleem verholpen in het analytics dashboard bij het bekijken van de groepsresultaten vanuit een workflow.
 • Probleem verholpen waarbij je een foutmelding kreeg te zien als je een dependency aan een vraag in een vragenlijst wilde koppelen.

Maart 2020

JOHAN 2.1.5

19 maart 2020

In deze release hebben we enkele verbeteringen aangebracht in de manier waarop de resultaten van metingen worden teruggekoppeld in het professional dashboard.

Wat is er veranderd?

 • Het overzicht van de meting resultaten van een persoon zijn nu gesorteerd op alfabetische volgorde. Hierdoor is het makkelijker een bepaalde meting op te zoeken.
 • In het professional dashboard zie je nu de kleur bij de scores staan. Op deze manier kun je veel sneller zien op welke elementen een medewerker goed of slecht gescoord heeft.
 • Als je vanuit het professional dashboard op een meting klikt, dan opent een scherm waarbij je de resultaten op alle onderliggende vragen kunt bekijken. Eerder zag je hier alleen het label van de dependency en de waarde van het gegeven antwoord. Om meer context te geven over het gegeven antwoord worden nu alle antwoordopties getoond, waarbij het gegeven antwoord dikgedrukt is.
 • Daarnaast tonen we hier nu naast de waarden van de antwoorden ook de bijbehorende labels die een deelnemer te zien kreeg tijdens het invullen van de vragenlijst. Er staat nu bijvoorbeeld ‘5: Helemaal mee eens’ i.p.v. alleen de waarde ‘5’.

Bug fixes

 • Als de optie ‘Display unit’ niet is aangevinkt bij een meting, dan wordt de score op deze meting nu weer verborgen in het professional dashboard.

JOHAN 2.1.4

13 maart 2020

In deze release zijn een aantal zaken gerelateerd aan het invullen van vragenlijsten opgelost.

Bug fixes

 • Alle medewerkers komen nu bij het hervatten van een vragenlijst weer uit bij de vraag waar zij gebleven waren.
 • In sommige gevallen kon een medewerker een wit scherm krijgen als een vragenlijst herhaaldelijk afgekapt en opnieuw opgestart werd. Dit probleem is nu verholpen.
 • Als medewerkers meerdere verplichte subvragen hebben overgeslagen, dan worden zij nu weer teruggestuurd naar de eerste vraag die zij overgeslagen hadden i.p.v. de laatste vraag. Hierdoor kunnen zij eenvoudiger alle verplichte vragen alsnog invullen.
 • Probleem verholpen waarbij een medewerker vast kon komen te zitten als zij bepaalde verplichte vragen probeerden over te slaan.
 • Binnen een vragenlijst kun je afhankelijkheden inbouwen, zodat bepaalde vragen worden overgeslagen als een medewerker een bepaald antwoord heeft gegeven op een eerdere vraag. Als een medewerker vragen had overgeslagen, terug ging naar de eerdere vraag en een andere optie koos waardoor de overgeslagen vragen wel getoond moesten worden, dan werden deze alsnog niet getoond. Dit probleem is nu verholpen.

JOHAN 2.1.3

4 maart 2020

Bug fixes

 • Probleem verholpen waarbij de aangegeven aantallen bij de tags in de shop niet overeenkwamen met het aantal producten die aan deze tags gekoppeld waren.
 • Probleem verholpen waarbij je een workflow niet meer kon aanpassen als deze een kloon was van een andere workflow en bij de gekloonde workflow een afbeelding was ingesteld.
 • Als je als was ingelogd met een JOHAN-account en je probeerde je via een Open registratielink aan te melden voor een nieuw project, dan werkte dit niet naar behoren.
 • Indien je in een workflow meerdere stappen had en er in verschillende stappen een vragenlijst werd ingevuld, dan werden alleen de meetresultaten van de vragenlijst(en) uit de eerste stap teruggekoppeld. Alle resultaten van de overige vragenlijsten werden niet getoond.

Februari 2020

JOHAN 2.1.2

Datum: 20 februari 2020

Wat is er nieuw?

 • In het professional dashboard wordt nu naast de geboortedatum van de persoon ook de daadwerkelijke leeftijd van de persoon getoond.

Bug fixes

Medewerkersportaal

 • In sommige gevallen werden de producten op mobiel niet onder elkaar weergeven, maar in een grid. Alle producten worden nu op mobiel weer onder elkaar getoond.
 • Er zat soms verschil in de grootte van knoppen die getoond werden bij producten. Deze zijn nu overal gelijk getrokken.
 • De tabel om jouw resultaat met een eerder verkregen resultaat te vergelijken wordt nu mooier uitgelijnd.

Beheerders

 • Gekloonde projecten konden niet meer worden aangepast of verwijderd als er bij het originele project een foto was ingesteld.
 • Bij het klonen van projecten waar een vertaling (bv. naar het Engels) is ingesteld werd het project niet gekloond. Dit werkt nu weer naar behoren.

Analytics dashboard

 • Het filteren op tags in het analytics dashboard werkte niet naar behoren als de vragenlijst vanuit een workflow was ingevuld.

JOHAN 2.1.1

Datum: 18 februari 2020

Bug fixes

 • Verbeterde foutmelding als wachtwoord niet aan criteria voldoet.
 • Selecteren van een voorkeurstaal nu weer verplicht bij aanmaken account.
 • Het scherm dat je te zien krijgt als je deelname aan een project afwijst is verbeterd.
 • Minder wit ruimtes boven en onder lijsten met opsommingstekens.
 • Als een medewerker een vragenlijst al heeft ingevuld en zij proberen deze nogmaals in te vullen, dan krijgt de medewerker nu via een pop-up scherm te zien dat zij de vragenlijst niet meer kunnen invullen.

JOHAN 2.1.0 (persoonlijk budget)

Datum: 12 februari 2020

Wat is er nieuw?

In deze release is de eerste versie van het persoonlijk budget uitgebracht waardoor medewerkers zelf interventies kunnen uitkiezen die vallen binnen hun budget.

 • Binnen een project kun je per medewerker een budget toevoegen.
 • Bij elk product binnen het project kun je aangeven wat de kosten hiervoor zijn.
 • Zodra een medewerker binnen het project een product besteld, dan worden de kosten van dit budget van het beschikbare budget afgehaald.
 • Als de kosten van het budget hoger zijn dan het beschikbare budget, dan kan het product niet worden gekocht.

Meer weten? Bekijk de artikelen op onze supportsite.

JOHAN 2.0.6

10 februari 2020

Wat is er veranderd?

 • In het nieuwe dashboard is er een interactie ingebouwd waarbij een widget direct geopend wordt, als dit de enige widget is op een pagina. Hierdoor kunnen medewerkers bijvoorbeeld direct vanuit het menu een vragenlijst starten zonder een extra klik op de productpagina. Deze regel hebben we iets uitgebreid, zodat er ook gekeken wordt of er naast deze widget submenu’s aanwezig zijn. Als deze ook aanwezig zijn zal altijd alsnog de volledige menu-pagina geopend worden.
 • Vragenlijsten mag je als medewerker maar één keer invullen. Als je een vragenlijst al ingevuld hebt, dan zie je op de product pagina de melding dat de vragenlijst reeds ingevuld is. Had jij jouw project zo ingericht dat de vragenlijst direct vanuit het menu of een widget zou worden gestart, dan zag je deze melding niet naar voren komen waardoor je als medewerker niet door had dat je deze vragenlijst al ingevuld had. Daarom hebben wij een melding toegevoegd die wordt getoond als medewerkers een vragenlijst proberen in te vullen vanuit een menu of widget terwijl zij deze vragenlijst ingevuld hebben.

Bug fixes

Medewerkersportaal

 • Probleem verholpen waarbij sommige vertalingen niet goed werden getoond in het medewerkersportaal.
 • Probleem verholpen waarbij de titel van een workflow werd getoond i.p.v. het label.
 • Probleem verholpen waarbij de opmaak in range content niet goed werd getoond.
 • Probleem verholpen waarbij de medewerker niet direct het nieuwste bericht te zien kreeg in een berichtenketen.
 • Probleem verholpen waarbij er geen ‘Bekijk meer’ knop werd getoond als er meer dan drie producten aan een meting gekoppeld waren.
 • Probleem verholpen waarbij op de timeline opnieuw de twee-factor authenticatie taak kwam te staan na het wijzigen van jouw e-mailadres vanuit de profielpagina.
 • Probleem verholpen waarbij het mogelijk was om karakters in te voeren bij het instellen van een telefoonnummer die daar niet thuishoren.
 • Probleem verholpen waarbij de korte beschrijving van meting content niet goed getoond werd.
 • Probleem verholpen waarbij de score van een meting niet correct werd getoond in een widget.

JOHAN 2.0.5

3 februari 2020

Wat is er veranderd?

 • Bij product filter widgets stond voor het label van de widget ‘Producten voor’ aangegeven. Deze tekst is weggehaald, zodat hij nu alleen het label van de product filter widget wordt getoond.
 • Op de profielpagina van de medewerker stond er één veld voor beide twee-factor authenticatie opties. Dit is nu opgesplitst, zodat elke optie een eigen veld heeft op de profielpagina.
 • De sessietijden voor medewerkers, professionals en het analytics dashboard zijn verhoogd van 15 minuten naar 45 minuten. Hierdoor wordt je minder vaak automatisch uitgelogd.

Bug fixes

Medewerkersportaal

 • Probleem verholpen waarbij op de timeline opnieuw de twee-factor authenticatie taak kwam te staan na het wijzigen van jouw twee-factor instellingen vanuit de profielpagina.
 • Probleem verholpen waarbij je een foutmelding te zien kreeg als je een open registratielink probeerde te openen terwijl je al ingelogd was met als medewerker.
 • Probleem verholpen waarbij de score op de meting niet werd getoond bij de rapportteksten van deze meting.
 • Probleem verholpen waarbij de rapportteksten bij een meting niet werden getoond als de vragenlijst was ingevuld vanuit een workflow.
 • Probleem verholpen waarbij de prijs van een product nog werd getoond, ook als deze gratis is.

Beheer

 • Probleem verholpen waarbij het niet mogelijk was om projecten te klonen.
 • Probleem verholpen waarbij het niet mogelijk was om workflows te klonen.
 • Probleem verholpen waarbij het niet mogelijk was om de kleuren in het beheer te sorteren op naam.

Algemeen

 • Probleem verholpen waarbij de sessie niet goed leven gehouden werd als JOHAN in een ander venster was geopend dan het huidige venster waarin je zat te werken.

Januari 2020

JOHAN 2.0.4

27 januari 2020

Wat is er nieuw?

 • In het nieuwe medewerkersportaal kunnen medewerkers nu ook zien hoe zij gescoord hebben op de individuele vragen die gekoppeld zijn aan een meting. Voor sommige partners was dit echter niet wenselijk. Vandaar dat bij de meting logica nu een optie is toegevoegd waarmee deze resultaten verborgen kunnen worden voor de medewerkers.
 • Er is een nieuwe foutmelding bijgekomen die getoond wordt als medewerkers bij het invullen van een vragenlijst een te lange waarde invullen bij open tekstvelden. De limiet is 1.000 karakters.

Wat is er veranderd?

 • De tekst op het scherm dat medewerkers te zien krijgen als zij zich proberen aan te melden met een verlopen registratielink is aangepast. Hier wordt nu ook een doorverwijzing naar het inlogscherm getoond zodat medewerkers die al een account hebben snel verder kunnen.
 • Aantal wijzigingen in de opmaak van het medewerkerdashboard, zoals verbeterde verhoudingen tussen paragrafen.

Bug fixes

Medewerkersportaal

 • Probleem verholpen waarbij de afbeelding van een artikel niet getoond werd op mobiele toestellen.
 • Probleem verholpen waarbij de lange beschrijving van een container widget werd getoond i.p.v. de korte beschrijving van de container widget.
 • Probleem verholpen waarbij de lange beschrijving van een product werd getoond op de plek van de korte beschrijving als er geen korte beschrijving was ingevuld bij het product.
 • Probleem verholpen waarbij de vertalingen van bepaalde teksten in het registratieproces niet goed werden getoond als medewerkers Engels als taal hadden geselecteerd.
 • Probleem verholpen waarbij de foto bij een nieuwsartikel niet op de timeline werd getoond.
 • Probleem verholpen waarbij je niet door de linker zijbalk kon scrollen als hier veel projecten en workflows onder stonden.
 • Probleem verholpen waarbij er een fractie van een seconde dummy tekst werd getoond op de ‘Shop’ pagina als deze nog aan het laden was.

Internet Exporer 11

 • Probleem verholpen waarbij de teksten in widgets buiten het tekstvlak liepen in Internet Explorer 11.
 • Probleem verholpen in de uitlijning van de lange beschrijving in artikelen in Internet Explorer 11.
 • Probleem verholpen waarbij berichten niet goed werden uitgelijnd in Internet Explorer 11.
 • Probleem verholpen waarbij de tekst op de profiel-pagina van een medewerker niet goed werd uitgelijnd in Internet Explorer 11.
 • Probleem verholpen waarbij het wijzigen van het e-mailadres niet mogelijk was in Internet Explorer 11.
 • Probleem verholpen waarbij de korte beschrijving van container widgets niet goed uitgelijnd werden in Internet Explorer 11.
 • Probleem verholpen waarbij de tekst van de meting content niet goed werd uitgelijnd in Internet Explorer 11.
 • Probleem verholpen waarbij de pijl in drowdownmenu’s twee keer werd getoond in Internet Explorer 11.

Professionals

 • Probleem verholpen waarbij een professional niet meer dan 50 metingen kon inladen om toegang voor te vragen.
 • Probleem verholpen waarbij professionals geen inzage konden krijgen in de individuele vragen achter metingen.

JOHAN 2.0.3

20 januari 2020

Bug fixes

Medewerkersportaal

 • Probleem verholpen waarbij de namen van projecten niet goed werden afkapt in de zijbalk aan de linkerkant als deze te lang waren om binnen de balk te passen.
 • Probleem verholpen waarbij medewerkers in bepaalde situaties geen berichten konden versturen naar professionals op mobiel.
 • Probleem verholpen waarbij een ‘Start’ knop werd getoond onder Voltooide taken terwijl de taak al was afgerond.
 • Probleem verholpen waarbij Taken in de linker zijbalk niet goed vertaald werd als een medewerker van taal wisselde.

Beheer

 • Probleem verholpen waarbij sommige beheerders een foutmelding te zien kregen als zij het wachtwoord probeerden te herstellen.
 • Probleem verholpen waarbij beheerders de korte beschrijving van een Link widget niet konden vertalen.

Internet Explorer 11

 • Probleem verholpen waarbij de in het venster om jouw twee-factor authenticatie in te stellen op Internet Explorer 11 niet goed getoond werden.

JOHAN 2.0.2

16 januari 2020

Wat is er veranderd?

 • Als medewerker kun heb je twee opties voor jouw twee-factor authenticatie: sms en One-Time Password (OTP). Als je beide methodes had ingesteld bij jouw account, dan was sms de standaardmethode. Dit is nu aangepast zodat in dit geval OTP de standaardmethode is.
 • Met de release van het nieuwe dashboard moeten beheerders inloggen via https://admin.johan.nl i.p.v. https://app.johan.nl. Als een beheerder nu via APP probeert in te loggen krijgt hij een melding te zien die hem doorverwijst naar ADMIN om in te loggen als beheerder.

Bug fix

 • Probleem verholpen in de layout van lijsten in het medewerkersportaal.
 • Probleem verholpen waarbij widgets van type Link Filter niet correct doorverwezen.
 • Probleem verholpen waarbij producten op de ‘Shop’ pagina niet goed werden ingeladen.
 • Probleem verholpen waarbij het venster om een professional te koppelen ook werd getoond bij het starten van een workflow als er geen professional aan de workflow gekoppeld was.
 • Probleem verholpen waarbij er ‘Undefined’ achter scores kwam te staan in het medewerkersportaal als het Unit veld in beheer leeg was gelaten.

JOHAN 2.0.1

14 januari 2020

Wat is er veranderd?

 • Het nieuwe logo van JOHAN is op de inlogpagina geplaatst in plaats van het oude logo.
 • Nadat een workflow is afgerond staat op de timeline een knop waarmee je naar het menu van deze workflow kunt gaan. De tekst op deze knop is veranderd van Start naar Bekijk.
 • Binnen workflows kan bij een stap zijn ingesteld dat een medewerker zelf op een knop moet klikken om de stap af te ronden. De tekst op deze knop is veranderd van Afvinken naar Verder.

Heb je vragen over een specifieke update? Neem dan contact met ons op.