Measure Logic

De measure logic is een van de belangrijkste onderdelen van de vragenlijst. In de measure logic wordt op basis van de antwoorden de resultaten berekend. In measure logic kunnen we een waarde geven aan deze resultaten. Die waarde noemen we ranges.

Measure Logic aanmaken en instellen

Ga in het linkermenu naar Research en klik vervolgens op measure logic. Klik vervolgens op add measure logic om een nieuwe measure logic aan te maken.

 • Title: Stel hier de titel voor de measure logic.
 • Label: De naam van de measure logic die in het portaal wordt getoond.
 • Unit: geef aan in welke eenheid de measure moeten worden uitgedrukt.
 • Add dependency: selecteer hier één of meerdere measure variables die wilt gebruiken.
 • Main dependency: Er moet één dependency als hoofd dependency worden aangewezen, het label van deze dependency wordt ook getoond bij de meting in het Dashboard.
 • Benchmark: Hier kun je bijvoorbeeld een landelijk gemiddelde toevoegen. Deelnemers kunnen vervolgens ten opzichte van dit gemiddelde hun resultaten vergelijken.
 • Icon: stel hier een icoon in om die bij deze measure logic te tonen.
 • Display unit: vink dit aan om de bij Unit ingestelde eenheid weer te geven.
 • Measure logic categories: klik op expand om een overzicht te krijgen van de tags die aan deze Measure logic kunnen worden gekoppeld. Vink de gewenste tags aan om deze aan deze Measure logic toe te voegen.

Je hebt nu een measure logic aangemaakt. Aan de measure logic kunnen nu ranges en measure content worden toegevoegd.

Ranges instellen

Klik op Add range om een range toe te voegen aan de measure logic.

Bij de ranges kun je het volgende instellen.

 • Title: Stel hier de titel voor de range.
 • Label: De naam van de range die in het portaal wordt getoond.
 • Color: Voeg een kleur toe aan een range. De kleur wordt weergegeven in het portaal en kan worden gebruikt om een indicatie van de score te geven. (Bijvoorbeeld groen voor goed, rood voor zwak).
 • Position: dit geeft aan in welke volgorde de ranges binnen de measure logic worden weergeven.
 • Dependencies: hier stel in je welke waarde of combinatie van waardes van de measure variable de range vertegenwoordigen.
 • Range logic categories: klik op expand om het overzicht te krijgen van de tags die aan deze range kunnen worden gekoppeld. Vink de gewenste tags aan om deze aan deze range logic toe te voegen.

Maak eerst de range aan door op save te klikken. In de range kan met de knop Add group nog een group worden toegevoegd voor een andere combinatie van measure
variables die toch tot dezelfde range horen. Zo kunnen mensen met verschillende scores tot dezelfde range behoren, bijvoorbeeld omdat ze van geslacht verschillen.

Klik hier om het artikel over measure content te bekijken.

Updated on June 4, 2019

Was this article helpful?

Related Articles