Measure Logic

De measure logic is een van de belangrijkste onderdelen van de vragenlijst. In de measure logic wordt op basis van de antwoorden de resultaten berekend en geïnterpreteerd. Stel bijvoorbeeld dat uit jouw vragenlijst een gemiddelde berekend wordt over vier vragen van werkstress en een deelnemer scoort een 4 uit 5. Dan geef je met behulp van de measure logic aan wat deze waarde betekend.

Een measure logic bestaat uit twee onderdelen: de measure en de ranges. De measure is de algemene informatie over deze meting, bijvoorbeeld dat het ‘werkstress’ meet en dat deze meting afhankelijk is van het gemiddelde over vier vragen. De ranges zijn de score categorieën waar de deelnemers in kunnen vallen, bijvoorbeeld ‘Goed’, ‘Gemiddeld’ of ‘Slecht’. Hierbij geef je ook aan bij welke scores een deelnemer in deze range valt.

Measure Logic aanmaken en instellen

Ga in het linkermenu naar Measures en klik vervolgens op measure logic. Klik vervolgens op add measure logic om een nieuwe measure logic aan te maken.

 • Title: Stel hier de titel voor de measure logic.
 • Label: De naam van de measure logic die in het portaal wordt getoond.
 • Unit: geef aan in welke eenheid de measure moeten worden uitgedrukt, bijvoorbeeld ‘%’, ‘mmHg’ of ‘van 10’.
 • Add dependency: selecteer hier één of meerdere measure variables die wilt gebruiken.
 • Main dependency: Er moet één dependency als hoofd dependency worden aangewezen, het label van deze dependency wordt ook getoond bij de meting in het Dashboard.
 • Benchmark: Hier kun je bijvoorbeeld een landelijk gemiddelde toevoegen. Deelnemers kunnen vervolgens ten opzichte van dit gemiddelde hun resultaten vergelijken.
 • Icon: stel hier een icoon in om die bij deze measure logic te tonen.
 • Display unit: vink dit aan om de bij Unit ingestelde eenheid weer te geven.
 • Measure logic categories: klik op expand om een overzicht te krijgen van de tags die aan deze Measure logic kunnen worden gekoppeld. Vink de gewenste tags aan om deze aan deze Measure logic toe te voegen.

Je hebt nu een measure logic aangemaakt. Aan de measure logic kunnen nu ranges en measure content worden toegevoegd.

Ranges instellen

Klik op Add range om een range toe te voegen aan de measure logic.

Bij de ranges kun je het volgende instellen.

 • Title: Stel hier de titel voor de range.
 • Label: De naam van de range die in het portaal wordt getoond.
 • Color: Voeg een kleur toe aan een range. De kleur wordt weergegeven in het portaal en kan worden gebruikt om een indicatie van de score te geven. (Bijvoorbeeld groen voor goed, rood voor zwak).
 • Position: dit geeft aan in welke volgorde de ranges binnen de measure logic worden weergeven.
 • Benchmark: voer hier in hoeveel procent van de benchmark groep deze score heeft behaald. Vul hierbij alleen het getal in en geef decimalen aan met een punt (bijvoorbeeld 33.3 i.p.v. 33,3%).
 • Range logic categories: klik op expand om het overzicht te krijgen van de tags die aan deze range kunnen worden gekoppeld. Vink de gewenste tags aan om deze aan deze range logic toe te voegen.
 • Add group: via deze knop kun je een nieuwe groep toevoegen. Binnen de groep geef je aan bij welke waardes een deelnemer binnen deze range valt. Het is mogelijk om maximaal 20 groepen toe te voegen, waarmee je dus verschillende condities kunt vastleggen wanneer iemand binnen deze range valt.

Nadat de meting logica met alle bijbehorende ranges zijn aangemaakt dien je nog de meting content toe te voegen. In de meting content leg je vast welke rapportteksten de deelnemers te zien krijgen bij deze meting.

Klik hier om het artikel over measure content te bekijken.

Updated on February 28, 2022

Was this article helpful?

Related Articles