1. Uitbreidingen Analytics dashboard

Uitbreidingen Analytics dashboard

In november 2021 hebben we het nieuwe analytics dashboard uitgebracht waarin het dashboard in een nieuw jasje gestoken is en een aantal mooie nieuwe features erbij heeft gekregen.

Benchmarks bij ranges

Het was al mogelijk om een algemene benchmark toe te voegen aan de meting voor de gemiddelde score. Hierdoor zag je of de gemiddelde score van jouw organisatie hoger of lager was dan de gemiddelde score van de referentiegroep.

Sommige vragenlijsten hebben naast deze algemene benchmark score ook een benchmark op de ‘ranges’. Hiermee zie je bijvoorbeeld hoeveel procent van de referentiegroep een rode score heeft behaald op een meting.

Deze willen we ook gaan tonen in het analytics dashboard. Hiervoor krijg je bij elke range een extra invoerveld genaamd ‘Benchmark’ waar de aangeeft hoeveel procent van de referentiegroep in deze range valt. Vervolgens worden deze benchmark scores direct getoond in grafieken van type ‘Measure – stacked bar chart – single’ en ‘Measure – stacked bar chart – multiple’.

Voorbeeld grafiek in het analytics dashboard inclusief benchmark scores.

Uitgebracht in release JOHAN 2.7.17

Nieuwe dependency grafiek

Voor het tonen van de resultaten op individuele vragen hebben we de widget ‘Dependency – stacked bar chart – single’ toegevoegd. Hiermee worden alle antwoordopties in een gestapelde grafiek getoond.

Momenteel wordt er gewerkt aan een bar chart grafiek voor de dependency resultaten, waarbij je in een staafdiagram ziet hoeveel procent van de deelnemers een bepaald antwoord gegeven heeft. Deze weergave maakt het wat eenvoudiger om uit te lezen welke antwoorden het meest gegeven zijn door de deelnemers.