1. Home
  2. Partners
  3. Projecten
  4. Project Opstarten
  5. Welke stappen doorloop ik om deelnemers uit te nodigen voor een project?

Welke stappen doorloop ik om deelnemers uit te nodigen voor een project?

Om deelnemers aan de slag te laten gaan met vragenlijsten of andere producten, moet je deze deelnemers uitnodigen voor een ‘Project’. Om een nieuw project op te starten moet je een aantal stappen doorlopen. Hieronder kan je lezen welke stappen dit zijn.

Let op: in dit artikel staan de stappen globaal beschreven. Voor meer gedetailleerde informatie kan je bij elke stap de uitgebreide handleiding lezen die achter de titel van de stap staat als (handleiding).

1.     Producten klaarzetten

Handleiding

Voordat je met een klant kan beginnen moet je zorgen dat alle benodigde producten klaar staan voor gebruik. Dit zijn de vragenlijsten die je wilt inzetten, maar ook andere content zoals achtergrondartikelen, filmpjes of workshops. Dit kunnen jouw eigen producten zijn, maar ook producten van andere Leveranciers.

Bij het aanmaken van eigen producten kan je deze handleiding raadplegen. Als je producten van andere Leveranciers wilt gebruiken (bv. de DIX van TNO), dan kan je in de handleidingen op deze pagina lezen hoe je deze kan aanvragen.

2.     Klant aanmaken

Handleiding

Als alle content, tools en interventies die je wilt gaan inzetten in jouw project klaar staan voor gebruik kan je aan de slag gaan met het daadwerkelijk opstarten van jouw project. De eerste stap hierin is het aanmaken van de klantomgeving.

Dit doe je door in het linkermenu naar Relations te gaan en vervolgens naar het submenu Clients. Hier zie je alle klanten die je in het systeem hebt staan. Om een nieuwe klant toe te voegen klik je op Add new client en voeg je vervolgens alle benodigde gegevens in.

3.     Project aanmaken

Handleiding

Nu de klant in het systeem staat kunnen we het project gaan aanmaken voor deze klant. Hiervoor gaan we naar het menu Projects en klikken we op de knop Add new project. Hieronder kan je alle gegevens invoeren, zoals de titel, klant, beschrijving en e-mail settings. Klik op Save om het project aan te maken voor de klant.

4.     Producten toevoegen aan het project

Handleiding

Het project dat je hebt aangemaakt is in eerste instantie nog leeg. Via de optie Products onder het kopje ‘Actions’ kunnen we de content, tools en interventies die binnen dit project moeten worden ingezet toevoegen aan het project.

Nadat de producten zijn toegevoegd kan je bij producten met type ‘Survey’ ook nog aangeven of deze direct in het registratieproces naar voren moet komen.

5.     Widgets instellen

Handleiding

Nadat de producten zijn toegevoegd kan je de homepagina van jouw project inrichten door Widgets toe te voegen. Voordat je de widgets kan toevoegen moet je zorgen dat deze eerst zijn aangemaakt. Vervolgens kan je ze toevoegen aan het project en de posities van de widgets bepalen.

6.     Deelnemers uitnodigen

Handleiding

Nu het project is aangemaakt en alle producten zijn ingesteld kunnen we de deelnemers gaan uitnodigen. Hiervoor heb je de keuze uit twee methodes: open registratie of een unieke link per persoon. Meer informatie over de verschillen lees je in de handleiding bovenaan deze stap.

Als je ervoor kiest om de deelnemers uit te nodigen via een unieke link moet je zorgen dat de uitnodigingsmail die je hiervoor wilt versturen klaar staat bij het project en dat de deelnemers zijn toegevoegd aan het systeem.

Nadat de deelnemers zijn uitgenodigd kan je binnen het project zien hoe ver de deelnemers zijn in het proces via de statuskolom.

Updated on May 7, 2019

Was this article helpful?

Related Articles