1. Home
 2. Partners
 3. Groepsanalyses
 4. Data export
 5. Mogelijkheden met de data export

Mogelijkheden met de data export

Via het JOHAN-portaal kunnen partners diverse programma’s en onderzoeken uitvoeren, zoals Preventief Medisch Onderzoeken (PMO), vragenlijstonderzoek of coaching trajecten. Deze programma’s en onderzoeken leveren een hoop data op die in het Analytics dashboard terug te vinden zijn.

De groepsdata die getoond wordt in het analytics dashboard kun je exporteren, zodat je hier eigen dashboards mee kunt maken. In deze dashboards kun je bijvoorbeeld data terug laten komen uit andere bronnen dan JOHAN en deze eigen dashboard zou je meer in jouw eigen huisstijl kunnen laten bouwen.

In welke vorm komt deze data uit JOHAN?

Alle data wordt in de vorm van een JSON-bestand geëxporteerd. Dit is standaard format voor het uitwisselen van data, waarbij simpele datastructuren en objecten in JavaScript Object Notation (JSON) formaat worden aangeleverd. Dit bestand kan in BI-tools worden ingelezen, geïmporteerd worden in Excel en gekoppeld worden aan SPSS voor het uitvoeren van aanvullende data analyses.

Welke data komt uit de export?

De export bevat de groepsresultaten van de organisatie. Het gaat dus niet om de ruwe data van de individuele deelnemers, maar om de resultaten van de gehele groep.

De gehele groep kan wel onderverdeeld worden in kleinere subgroepen m.b.v. tags. Dit zijn labels die je direct bij het uitnodigen van de deelnemers aan ze kunt toewijzen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afdeling, leeftijdscategorie of geslacht. Welke tags je gebruikt kun je zelf bepalen en deze mogen per organisatie verschillend zijn. Zo kun je voor elke organisatie op maat rapportages maken met onderverdelingen in categorieën die door hen gewenst zijn.

Momenteel is het mogelijk om de data van metingen (bv. vragenlijsten of fysieke metingen) en van workflows te exporteren. Hierbij krijg je de volgende informatie terug:

Metingen

In de export kun je de volgende meting informatie terugvinden:

 • Gemiddelde: de gemiddelde score binnen deze organisatie.
 • Benchmark: de benchmark score voor deze meting.
 • Ranges/scoreverdeling: het percentage deelnemers dat binnen een bepaalde range valt (bv. het percentage dat ongunstig/rood scoort op de meting).
 • Dependency resultaten: de resultaten op de individuele dependencies die gekoppeld zijn aan deze meting (bv. de vier vragen die leiden tot een vermoeidheidsscore).

Workflows

Deze export geeft de volgende informatie:

 • Deelnemers (gestart): aantal deelnemers die een workflow of stap zijn gestart.
 • Deelnemers (afgerond): aantal deelnemers die een workflow of stap hebben afgerond.
 • Totale tijd: de totale tijd die er door deelnemers in de workflow of stap besteed zijn.
 • Gemiddelde tijd: de tijd die deelnemers er gemiddeld genomen over doen om de workflow of stap af te ronden.

In dit artikel kun je lezen hoe je de export kunt uitvoeren vanuit jouw analytics dashboard.

Updated on October 26, 2020

Was this article helpful?

Related Articles