Vragenlijst: nieuwe vraag toevoegen

Een vraag aanmaken en instellen.

Ga naar Research klik op Survey templates en vervolgens weer op Survey templates. Klik op een gewenste survey template onder het kopje title of maak een nieuwe survey template aan. Maak een nieuwe question group aan of klik in een bestaande question group op Add question.

Als je opAdd question” hebt geklikt, kom je op een pagina waarin je de vraag kunt
instellen. Hier staan een aantal velden om in te vullen:

 • Group
  Kies hier de question group waaronder de vraag hoort. Je kunt hier ook een vraag, die je al hebt aangemaakt, verplaatsen naar een andere question group.
 • Type
  Hier kun je het type vraag selecteren. Dit heeft ook invloed op de weergave van de antwoord opties. Klik op deze link om de verschillende mogelijkheden te bekijken.
 • Appearence
  Selecteer hier welke weergave van de vraag in de vragenlijst je wilt hebben. Klik op deze link om de verschillende question appearances te bekijken.
 • Code
  Geef je vraag een herkenbare code. Dit is handig als je later dependencies gaat toevoegen. Voorbeeld: DIX_gezond1 (de code mag alleen letters, getallen en underscores bevatten).
 • Question
  Vul hier de vraag die je wilt stellen. Let op: Als je bij type ‘scale‘ hebt ingesteld, moet je de vragen die je wilt stellen als subvragen toevoegen. In dat geval komt bij ‘Question’ de kop te staan die je bovenaan de vragen wilt tonen (bijv. ‘Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen:’). Voor verdere informatie, klik op deze link, onder het kopje ‘scale’.
 • Help text
  Hier kun je een klein stukje toelichten over de vraag, bijvoorbeeld hoe deze dient te worden ingevuld.
 • Value
  Dit is de waarde waar later mee wordt gerekend. Dit moet een heel getal zijn. Je kunt dezelfde value niet gebruiken voor meerdere antwoordopties binnen dezelfde vraag.
 • Label
  Vul hier de opties in die de deelnemer kan kiezen. (Voorbeelden: eens, niet eens, geen mening.)
 • + Add option
  Klik hierop om een antwoord optie toe te voegen.

  • De volgorde van de antwoord opties zijn later met de pijl knoppen, rechts van de opties, nog te wijzigen.
 • Answer required
  Als deze staat aangevinkt moet de deelnemer deze vraag beantwoorden, voordat hij door mag naar de volgende vraag of question group.
 • Add “other” option
  Deze optie is alleen zichtbaar als een vraag als appearance “Radio buttons” heeft of als type “multiple options (multiple answers)”. Als ‘Add “other” option’ aangevinkt staat komt er in de vragenlijst een optie “other” te staan, waarnaast de deelnemer een eigen antwoord in kan typen.
 • Add “cannot answer” option
  Deze optie is alleen zichtbaar bij vragen met als type “Multiple options (one answer)” en “Scale”. Als deze staat aangevinkt komt er een optie “cannot answer” in de vragenlijst te staan. De tekst die bij deze optie staat kan worden veranderd met het ‘text’ veld eronder.
 • Measure dependency
  Hier selecteer je de measure variable die moet worden gekoppeld aan de vraag.
 • Position
  Dit geeft aan in welke volgorde de vragen binnen de question group staan. Vragen met Position 1 staan bovenaan in de question group.
 • Question dependencies
  Via question dependencies kun je bepaalde vragen alleen laten tonen als de deelnemer een specifiek antwoord heeft gegeven op een eerdere vraag. Bijvoorbeeld: als je eerst vraagt of iemand leidinggevende is, wil je de vragen die specifiek voor leidinggevenden gelden alleen tonen als de deelnemer ‘Ja’ heeft geantwoord op de vraag of hij/zij leidinggevende is.
 • Logic
  Met deze functie kun je deelnemers, wanneer ze bepaalde antwoorden geven, doorsturen naar het einde van de vragenlijst. Als je een antwoord met “logic“ aan “end of survey” linkt, zullen de deelnemers automatisch naar het einde van de vragenlijst gaan, na het invullen van deze vraag.
Updated on June 4, 2019

Was this article helpful?

Related Articles