1. Home
  2. Partners
  3. Content Management
  4. Workflows
  5. Professionals toevoegen aan een workflow
  1. Home
  2. Professionals
  3. Professionals
  4. Professionals toevoegen aan een workflow

Professionals toevoegen aan een workflow

De professional accounts van JOHAN zijn erop gericht om de één-op-één begeleiding te regelen. Denk hierbij aan een coach die inzage dient te hebben in de resultaten van het individu om zich voor te bereiden op het coachingsgesprek of een verpleegkundige die op basis van een health check gezondheidsadviezen wilt geven.

Voorafgaande deze stap dien je al professionals te hebben aangemaakt. Indien je dat nog niet hebt gedaan, kun je hier vinden hoe je professionals aanmaakt.

Om in een workflow verzamelde resultaten te kunnen inzien moet een professional aan een workflow worden gekoppeld. We bespreken twee opties om dit te doen.

Optie 1: vooraf volledige toestemming regelen

Ga naar je projecten:

 

Selecteer ‘products’ achter jouw project. Je kunt nu jouw workflow zoeken:

 

Achter je workflow staan bij actions drie options. Klik op ‘professionals’ voor het overzicht van de door jou toegevoegde professionals aan de workflow:

 

Wanneer daar ‘No matching records found’ staat, zijn er nog geen professionals gekoppeld. Druk op ‘add professionals’ om de aan jouw organisatie gebonden professionals te zien.

Selecteer de professionals die je wilt toevoegen aan de workflow:

 

Druk nogmaals op add professionals om ze te koppelen aan de workflow. Een pop-up menu verschijnt in beeld:

 

In dit menu geef je bij ‘amount of days’ aan hoeveel dagen de professional toegang wil tot de resultaten van de deelnemer(Let op; het aantal dagen kan achteraf niet worden aangepast of verlengd). Bij ‘reason’ vul je in waarom de professional toegang wil tot de gegevens.

Wanneer een deelnemer nu inlogt in zijn portaal en de workflow opent, krijgt hij vooraf de melding dat de door jou geselecteerde professionals toegang willen tot de data verzameld in de workflow.

Wanneer de deelnemer het toegangsverzoek accepteert, dan krijgen de professionals definitief toegang. Wanneer een deelnemer een professional of meerdere professionals niet accepteert, kan hij of zij nog wel gewoon deelnemen aan de workflow.

Optie 2: achteraf professionals koppelen

Je kunt als beheerder ook professionals achteraf aan deelnemers toevoegen. Deze optie kun je bijvoorbeeld gebruiken wanneer je nog niet van tevoren weet welke professional aan welke deelnemer wordt gekoppeld. Om later een deelnemer toe te voegen, ga je achter jouw project naar products. Bij products zoek je jouw workflow op en klik je daarachter op edit. Vink Allow to append professionals aan en klik op save.

 

De deelnemer krijgt nu bij het toegangsverzoek het bericht dat de partner in een later stadium een professional wil toewijzen.

Je kunt nu later een deelnemer aan een professional koppelen. Ga in het project naar het deelnemersoverzicht. Selecteert de deelnemer of deelnemers die je wilt koppelen aan een professional en de button ‘actions’ verschijnt:

Klik op ‘actions’ en selecteer ‘assign professional’.

Een pop-up menu komt naar voren. Je dient bij professionals een professional te selecteren. Bij end date moet je een einddatum invoeren voor inzage in de gegevens door de professional. Geef bij reason een reden tot inzage en selecteer bij workflow de workflow waarin de professional inzage wil hebben. Druk vervolgens op create.

Als een deelnemer via Append professional toestemming heeft gegeven dat een professional gekoppeld mag worden, dan hoeft de deelnemer hier niet nogmaals toestemming te geven. De professional wordt direct gekoppeld en de professional kan ook direct inzage opvragen in de resultaten.

Indien een deelnemer niet via Append professional heeft gegeven, dan krijgt de deelnemer een mail waarin hij of zij nog toestemming moet geven. Pas na de toestemming van de deelnemer, kan de professional de resultaten inzien.

Wanneer de deelnemer toegang heeft verleend (afhankelijk van de gekozen methode: vooraf, via append óf via de mail), kan de professional de dan beschikbare resultaten via ‘verzoek om toestemming’ opvragen.

Updated on December 1, 2020

Was this article helpful?

Related Articles