Productprijzen bepalen

Voordat een betaling tot stand kan worden gebracht moet eerst de prijs van het product bepaald worden. Deze prijzen bepaal je binnen het project. Op deze manier kun je eventueel voor verschillende klanten of doelgroepen verschillende prijzen hanteren.

Let op: alleen producten van type Workflow kunnen gebruikt voor de betaalmodule. Wil je een product verkopen die zelf geen workflow bevat? Dan kun je het beste een kort bestelproces maken in de vorm van een workflow. Op die manier heb je direct jouw betaling binnen en kun je ook direct alle relevante informatie uitvragen. 

Het instellen van de prijzen doe je als volgt:

  1. Heb je het project nog niet aangemaakt? Doe dit dan eerst en voeg hier de producten aan toe.
  2. Ga vervolgens naar het menu Projecten en zoek het gewenste project op. Klik achter het project op
  3. Zoek het product op waar je de prijs wilt instellen en klik op Bewerk.
  4. Klik bovenin op Should pay for product. Nu zie je hieronder twee nieuwe velden verschijnen. Zie je de knop Should Pay For Product hier niet staan? Dan betreft dit geen workflow product of je hebt jouw contactgegevens nog niet ingesteld.
  5. Voer onder Stripe price het bedrag (in euro’s) in dat je voor dit product wilt ontvangen en klik op Save.

Het product is nu voorzien van een prijs. Alle deelnemers in dit project kunnen dit product vervolgens aanschaffen voor prijs die je zojuist hebt bepaald.

Updated on June 8, 2020

Was this article helpful?

Related Articles