1. Home
  2. Partners
  3. Groepsanalyses
  4. Analytics dashboard
  5. Hoe kan ik het analytics dashboard gebruiken?

Hoe kan ik het analytics dashboard gebruiken?

Login in op app.johan.nl met je HR/analytics account. Selecteer links boven in het menu Partners de Partner van het Project waarvan je de resultaten wilt zien. Selecteer vervolgens het project waarvan je de resultaten wilt zien.

In het analytics dashboard worden de groepsrapportage weergegeven. Deze scores worden weergegeven in een horizontale gestapelde staafdiagram. Om een meting te kunnen tonen, moeten aan een minimum van 30 respondenten worden voldaan. Voor het weergeven van een gemiddelde score geldt een minimum van 10 respondenten. Elke score kan met een eigen kleur worden weergegeven. Groen voor een gunstige score, geel voor een gemiddelde score, oranje voor een onder gemiddelde score en rood voor een ongunstige score.

Per score kun je de feedback tekst aanpassen, net als in het Employee dashboard. Zo kun je bij de gunstige scores een andere tekst tonen dan bij de ongunstige scores. Deze feedback tekst wordt getoond wanneer je op de betreffende score (een van de kleuren) klikt. 

Wanneer je met je muis op een van de scores in de grafiek gaat staan, wordt getoond hoeveel procent van de deelnemers deze score heeft behaald.

Onder de feedback tekst kan een tabel worden getoond waarin de score percentages worden weergegeven op antwoord niveau. Dit laat zien hoe vaak procentueel gezien een antwoord is gekozen door de deelnemers. 

Aan de linker kant van de grafiek wordt de titel van de meting getoond.

Wil je zelf groepsrapportage opstellen en deze grafieken gebruiken dan kan dat. De grafieken zijn te downloaden in verschillende afbeelding en document formats. Ga hier voor naar het hamburger menu (naast de Measure widget title) en kies het format waarin je de bestanden wilt krijgen aangeleverd. Zo kan de data uit de grafiek of de grafiek zelf worden meegenomen in andere rapportages of worden verwerkt in een presentatie.

Tags binnen het analytics dashboard. Afdelingen en locaties.

De grafieken in het analytics dashboard kunnen ook worden weergegeven per groep deelnemers binnen het project. Zo kunnen de resultaten per afdeling of locatie worden weergegeven en kunnen afdeling of locaties met elkaar worden vergeleken. Hiervoor moeten de deelnemer tags zijn ingesteld.

Let op: om een geschaalde groepsrapportage te tonen moet er minimaal 30 respondenten zijn. Dit betekend dat wanneer scores die je wilt bekijken per afdeling binnen die afdeling ook minimaal 30 respondenten moet hebben om de scores weer te kunnen geven. Voor het weergeven van gemiddelde geldt er een minimum van 10 respondenten.

Updated on June 4, 2020

Was this article helpful?

Related Articles