Achtergrondinformatie vragenlijsten

In dit artikel gaan wij dieper in op de mogelijkheden van vragenlijsten binnen het JOHAN-portaal. We leggen hierin uit waar een vragenlijst uit bestaat en welke stappen een antwoord/resultaat ‘doorloopt’ tot het wordt weergegeven als score. Vragenlijsten bestaan namelijk niet alleen uit vragen en antwoorden, maar ook uit een berekening. In dit artikel leggen wij uit hoe de berekening van een vraag binnen JOHAN te werk gaat en wat er aan te pas komt voordat een deelnemer een score te zien krijgt in het medewerkersportaal.

Let op: dit is geen instructie voor het aanmaken van een vragenlijst, dit artikel is bedoeld ter verdieping.

In de bijlage staat er een schematisch overzicht van alle onderdelen en relaties tussen vragenlijsten en measures. Deze is wellicht handig om te bekijken tijdens het lezen. In dit artikel geven we toelichtig over deze onderdelen.

Survey versus survey template.

Wanneer we een vragenlijst willen aanmaken beginnen we altijd met een survey template. Een survey template is het ontwerp van een vragenlijst. Survey is een definitieve versie van de survey template. Wanneer er aanpassing worden gemaakt in een survey template, ontstaat er ook een nieuwe versie van een vragenlijst. Zo kan één survey template de grondlegger zijn van verschillende surveys (vragenlijsten). Na het wijzigen van een survey template wordt altijd een nieuwe vragenlijst versie aangemaakt. Wijzigingen in de survey template hebben hierdoor geen invloed hebben op vragenlijsten die al zijn ingevuld.

Question groups en vragen ontwerpen

Een survey template is het ontwerp van een vragenlijst. In de survey template Question groups worden ingesteld om vragen te clusteren en eventueel als geheel te hergebruiken. Een vraag moet altijd in een Question group worden gemaakt. In de survey template kunnen de vragen worden ontworpen. In dit artikel vindt je meer over de types en weergaven.

Measure variables /measure dependency

De antwoordopties representeren nu nog geen waarde. Deze waardes worden ingesteld bij de Measure Variables om een uiteindelijk score te kunnen berekenen. Wanneer met de measure variable een waarde aan de antwoordopties is gegeven, kan er een berekening worden gemaakt. Wanneer er een gemiddelde, som of andere formule moet worden berekend, dan doe je dit door het aanmaken van een super variabel. Omdat hier met de combinatie van waardes van de antwoord opties een score wordt berekend.

Measure logic

Op basis van een antwoord wordt in de measure logic een resultaat berekend. Binnen de measure logic kan een waarde worden gegeven aan dit resultaat, bijvoorbeeld goed of slecht, hoog of laag, dik of dun. Vervolgens kun je instellen wat erop basis van dit resultaat wordt getoond. Om in te stellen wat er op basis van een bepaalde score of combinaties van scores moet worden gescoord wordt er gebruikt gemaakt van Measure Logic. In de measure logic kies je op basis van welke Measure Variable/Variables je een score wilt berekenen.

Aan de hand van een score of combinatie van scores kun je een resultaat instellen, deze heten binnen Johan de Range. De range is hetgeen wat uiteindelijk in de dashboard wordt getoond. De range bestaat dus uit een combinatie van één of meerdere measure variables. In de range stel je in bij welke combinaties van scores iemand bijvoorbeeld te zwaar of te licht is. Dit is vaak namelijk niet alleen op basis van het gewicht (kilo’s) maar ook op basis van leeftijd, geslacht en lengte. Hierin zijn te zwaar en te licht dus de ranges en zijn de measure variables: lengte, gewicht, geslacht en leeftijd de dependencies.

Measure content

De measure logic is het rekencentrum: hier wordt een uitslag berekend. Aan de hand van deze uitslag kunnen bijbehorende teksten, interventies, artikelen en/of teksten worden getoond. In de measure content kun je instellen welke teksten en artikelen worden getoond. De Measure Content hoort dus bij een Measure logic.

Measure widgets.

Om de scores weer te geven en te orderen in het medewerkers dashboard wordt er gebruik gemaakt van Measure Widgets. In de measure widgets stel je in welke Measure Logic wordt weergegeven. Bekijk hier hoe je instelt waar de measure widgets wordt weergegeven en hoe je widgets kunt instellen.

De analogie van het school rapport. 

De berekening van vragenlijst en scores lijkt op hoe je een rapportcijfer wordt berekend. Daarom hebben we een analogie uitgewerkt om duidelijk te maken hoe je van het beantwoorden van een vraag tot rapportcijfers met feedback-tekst komt. 

Stel je voor: je zit in groep 3 en hebt een toets gemaakt (vragenlijst): Je hebt één
antwoord fout (measure variable) en alle andere antwoorden goed (measure variable).

Je docent berekent nu je toetscijfer. Stel je scoort een 8. De week hierna maak je nog een toets en hiervoor scoor je een 9. Aan het eind van de maand krijg je je rapport mee naar huis om te laten zien aan je ouders. Je docent kan aangeven hoe je het doet: Uitstekend / Goed / Voldoende / Matig / Slecht (Ranges).

Omdat je een 8 en 9 (dependencies) hebt voor de toets kruist de docent Uitstekend aan.

Hij schrijft ook nog een rapporttekst er bij (measure Content): de toetsen ging over lezen en schrijven. Goed leren lezen en schrijven zijn niet alleen belangrijk om goed te kunnen leren of om later te werken, maar natuurlijk ook voor het plezier. Na het leren lezen en schrijven beginnen we met rekenen (article in Measure content).

Je doet het uitstekend (range: uitstekend) in measure content). Ga zo door. Misschien is dit boek wel leuk voor je om te lezen, want op de toets scoorde je hier heel goed op (article in Range).

Updated on June 12, 2020

Article Attachments

Was this article helpful?

Related Articles